©bigjettardis


Intuition (Julie/Elmo)

Intuition (n.) - The act or faculty of knowing or sensing without the use of rational processes; immediate cognition.


May mga bagay sa mundo na hindi talaga maintindihan, at lalo na, maiksplika. Tulad nang bakit aso ang tawag sa aso at puno ang tawag sa puno. Bakit gusto mo nang asul at ayaw mo nang pula. Simple, pero mahirap ipaintindi ng lubos.

Dahil sa dami ng kababalaghan at misteryo ng buhay, natural sa atin bilang mga tao na hanapin ang katototohanan na makakapagbibigay linaw sa mga ito. Bilang rasyonal, gusto natin ng eksplenasyon sa halos lahat ng bagay, dahil parang nagbibigay ito ng kapayapaan sa mga isip natin na wala nang ginawa kung hindi magtanong at magisip ng mga rason.

At marahil isa sa mga ito, na nakikita at nararamdaman natin kahit saan at mula kahit kanino, ay ang pag-ibig.

Ito ang kanina pa na umiikot sa isip ni Elmo. Ano nga ba ang pag-ibig? Paano mo nga ba malalaman kung nararamdaman mo na ito? May mga senyas ba o palatandaan na nagpapahiwatig na ‘oo! siya! siya na nga! ito na yun!’?

Patuloy sa pagtakbo ang mga salitang ito habang nakatitig siya sa isang dalaga sa di kalayuan. Ingat na hindi mapansin, pasimpleng tumitingin ito ngunit sa ngayon, parang hindi na mapigilan ang pagtitig niya. Isa pang kailangan niyang isipin: bakit nangyayari to?

Siya na nga ba? Baka naman dahil siya lang ang kasama niya sa araw-araw - sa taping, rehearsals, promotions, production numbers, press conferences. Baka rin dahil nabansagan na sila na loveteam at alam na at inaasahan na ito ng publiko kaya niya lang nararamdaman ‘to. Kumbaga, nadadala lang sa agos ng ilog kung saan sila inilagay na dalawa, na walang kamalay kamalay na makakaapekto pala ito sa totoong nararamdaman niya. 

Ano na nga ba ang totoo sa hindi? Totoo ba ang mga hawak-kamay, mga haplos sa pisngi, mga yakap na mahigpit, at mga halik na sinasabi ng isang piraso ng papel? Kung iisipin, oo, totoo nga naman ang mga ‘to dahil nagagawa naman niya. Ngunit ano ang dahilan kung bakit niya nagagawa? Dahil ba gusto niya o dahil inuutos lang sa kanya? Alin na sa dalawa ang nangyayari?

Naudlot ang mga rumaragasang salita sa utak niya nang napalingon ang dalaga sa direksyon niya. Ngumiti ito.

At dahil sa isang simpleng ngiti, nalaman ni Elmo ang sagot.

May mga bagay na natural lang dumadating. Umuulan. Sumisikat ang araw. Umaagos ang tubig. Umiikot ang mundo. Humihinga tayo. Wala nang malalim na dahilan na kailangang malaman o aralin, maliban sa nangyayari ito dahil buhay tayo, at buhay ang mundo.

Hindi mo na kailangang mageksperimento o intindihin ang proseso. May mga bagay lang talaga na sadyang nangyayari na nakikita natin at nararamdaman. Ngunit, dahil mabilis maganap ang mga ito, ibig ba sabihin hindi na totoo? 

Rasyonal ang mga tao. Mahilig umintindi ng mga proseso at paraan. Ngunit, minsan sa buhay, hindi puro proseso at siyensiya ang ginagamit. May mga bagay lang talaga na sadyang alam na natin. Paano mabuhay, paano maging masaya, paano magmahal. 

Intuition. Pakiramdam. Lahat tayo may ganito. Mga bugso ng damdamin na para sa atin ay totoo, at kahit sino man ang kumontra, alam natin na totoo ito dahil natural itong lumalabas. Galing sa atin kaya walang iba na makakapagsabing mali ito dahil hindi naman sila ang nakaramdam.

At para kay Elmo, naramdaman niya na mahal niya ang isang dalagang si Julie.

***A/N: something na kanina pa namumuo sa utak ko. di ko naman siya matugma sa LD kaya ginawang one-shot na lang. 


  1. definingthedots posted this